Právní zázemí Víťovi Gebasovi poskytuje advokátní kancelář: 

                                Image001Munková, Zoufalý a partneři

  advokátní kancelář