slalom na divoké vodě

Slalom na divoké vodě je vodní sport, který spadá pod kanoistiku. V tomto sportu se závodníci na kánoi či kajaku snaží co nejrychleji a bez chyb projet sérií 18-25 branek. Čas je měřen eletronicky zapomocí fotobuněk stejným principek např.jako v atletice či sjezdovém lyžování. Za dotyk některé z branek se závodníkovi připočítává k základnímu času penalizace 2s. Neprojede-li závodník některou z branek je penalizován 50 trestnými sekundami. Přičemž neprojetím branky se rozumí, že závodník neprotne spojnici dvou tyček jedné brány hlavou a některou částí lodě.

Kánoe je malá podlouhlá loď umožňující zpravidla jízdu jedné až tří osob a je určená zejména k jízdě po řekách. Pádlo pro kanoisty je jednostranné na rozdíl od oboustranného pádla pro kajak. Název lodě dal souhrnné jméno sportovnímu odvětví kanoistice.

Já se vytyčenou trať snažím projet na závodní kánoii  pro jednu osobu na tzv. singlkánoii odtud disciplína singlkánoe můžů - označená též jako C1M. K uvedenému popisu je nutné dodat , že v kánoii se klečí, kdežto v kayaku se sedí.Na olympijských hrách se poprvé objevila tato sportovní disciplína v roce 1972 v Mnichově. Podruhé se pak znovuobjevila až po 20 letech na Letních olympijských hrách 1992 v Barceloně v roce 1992.

Něco málo z vývoje Kánoe:

Kánoe užívali původně Indiáni. V moderním světě se kanoistika – sjíždění turisticky atraktivních   úseků řek po proudu – stala oblíbenou arozvinula se ve významné turistické odvětví i náročný sport. Kanoistika je označení sportovního odvětví provozovaného i na umělých kanálech. Vodáctví je pak označení pro styl nesoutěživý, jehož příznivci – vodáci – vytvořili svérázný styl a neformální komunitu blízkou trampskému hnutí i turistice.

                                                                                                    zdroj: wikipedia